Decorative wide image, ocean

Christina Lindholm


Jag har lång och bred erfarenhet av att möta människor i alla åldrar inom privat och offentlig vård samt socialt arbete. Som psykoterapeut erbjuder jag bedömning och behandling, psykodynamisk terapi (PDT) med relationell inriktning (BRT).

Klinisk kompetens:
Socionomexamen Lunds universitet 1993.
Arbetat inom socialtjänsten i olika kommuner, inom utrednings och behandlingsarbete med barn, ungdomar, vuxna och deras utvidgade nätverk.

Grundläggande (sk steg ett utbildning) i Kognitiv terapi/Kognitiv beteendeterapi på Kognio i Lund.
Psykoterapeut programmet i Linköping (sk steg två utbildning).
Genom åren har jag breddat min kompetens genom att delta vid olika kompetenshöjande utbildningar och handledningar såsom mindfulness, med mera.
Jag fortsätter att kontinuerligt utveckla och vidareutbilda mig.

Klicka gärna på länkarna för mer information:
Svenska föreningen för relationell psykoterapi
The international association for relational pschyhoanalysis and psychotherapy
IPT
KPT
KBT

Image of